Spiren til laget ble lagt allerede i 1927, men aktiviteten opphørte trolig i forbindelse med krigen og ble tatt opp igjen i 1955. I 1979 ble Brekken spell og Danselag formelt stiftet og hadde stor aktivitet utover 80- og 90-tallet. Laget er en stolt formidler av Rørospolsen, og spesielt folkemusikktradisjonen etter de gamle spellmenna i Brekken.