Nord-Østerdal spellmannslag ble stiftet høsten 2018 etter at vi et par år hadde spilt sammen og øvd regelmessig i et par år. Laget har som formål å samle spellmenn for å bruke og ta vare på tradisjonsmusikk fra bygdene i Nord-Østerdal. Vi har vel 20 medlemmer, som alle har sin hovedaktivitet i andre sammenhenger. Spellmannslaget er slik en tilleggsaktivitet, så vi øver bare en gang pr. måned. Vi har med både fele trekkspell, torader + komp. Inge Godtland og Olav Lilleeggen deler på oppgaven som musikalsk leder.

untitled (1 of 1).jpg